1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Cập nhật hồ sơ
  5. Tôi muốn cập nhật thông tin gia đình thì làm thế nào?

Tôi muốn cập nhật thông tin gia đình thì làm thế nào?

Trường hợp trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, nhân sự có thiết lập cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ. Trong khoảng thời gian cho phép, nhân viên thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ như sau:

Vào menu Còn nữa, chọn Cập nhật hồ sơ.

all

Chọn phần Gia đình.

4.1

Chạm vào biểu tượng unnamed-file-2-50x48 (hoặc chạm vào Thêm đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

4.2

Khai báo thông tin thành viên trong gia đình, sau đó chạm Cất.

Chạm vào thành viên trong gia đình để sửa thông tin của thành viên đó.

4.4

Chạm vào biểu tượng edit-1-50x47 (hoặc chạm vào Sửa đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

Sửa thông tin thành viên trong gia đình, sau đó chạm Cất.

Chạm vào thành viên trong gia đình, giữ và vuốt sang trái để xóa thông tin của thành viên đó.

4.7

Chạm vào Xóa, sau đó nhấn .

4.8

Lưu ý: Sau khi nhân viên cập nhật thông tin hồ sơ, nhân sự sẽ thực hiện phê duyệt thông tin. Nếu được duyệt, thông tin sẽ được cập nhật vào hồ sơ trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan