Làm việc với Quy trình làm việc tự động

1. Danh sách quy trình làm việc Tự động

Cho phép xem danh sách các quy trình làm việc tự động đã thiết lập trong doanh nghiệp theo dạng bảng, dạng tóm tắt. Ngoài ra, phần mền còn cho phép lọc danh sách theo phân hệ và sắp xếp thứ tự ưu tiên các quy trình tự động trên danh sách. Điều này giúp cho người dùng quản lý các quy trình làm việc tự động đã thiết lập dễ dàng hơn.

Lưu ý:

  • Bạn có thể thực hiện kích hoạt/ngừng kích hoạt quy trình làm việc bằng cách biểu tượng    tại cột Trạng thái.
  • Bạn không thể chỉnh sửa quy trình làm việc đang được kích hoạt.
2. Giao diện chi tiết quy trình làm việc

Cho phép người dùng Nhân bản hoặc xóa quy trình làm việc.

Để Nhân bản hoặc Xóa,  nhấn biểu tượng .

Cập nhật 28/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.