Tạo mới Quy trình làm việc

Cho phép người dùng được phân quyền có thể thiết lập các quy trình làm việc theo chuẩn của doanh nghiệp. Quy trình làm việc cho phép thiết lập các điều kiện để chọn các bản ghi thực hiện quy trình làm việc. Khi các bản ghi thỏa mãn điều kiện này, sẽ tự động chạy theo quy trình làm việc (gửi email, giao nhiệm vụ, cập nhật thông tin), giúp cho NVKD tiết kiệm thời gian và không bỏ sót công việc.

Cách thực hiện

Chọn Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tự động hóa, chọn Quy trình làm việc.

Trên giao diện Quy trình làm việc, nhấn Thêm.

Lựa chọn Phân hệ và nhập tên Quy trình, sau đó nhấn Tiếp theo.

Giao diện chi tiết quy trình làm việc hiển thị, bạn thực hiện thiết lập các điều kiện:

– Tại mục Khi nào: Lựa chọn thời điểm bắt đầu quy trình làm việc. Nhấn Tiếp tục.

– Tại mục Điều kiện: Lựa chọn quy trình tự động được áp dụng cho Tất cả khách hàng hoặc Khách hàng thỏa mãn các điệu kiện. (tại đây lấy ví dụ là Khách hàng thỏa mãn các điều kiện)

Lưu ý: Trong trường hợp chọn Khách hàng thỏa mãn các điều kiện, bạn cần thiết lập điều kiện va hành động.

Nhấn Cất đề hoàn thành.

Cập nhật 24/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.