1. Trang chủ
  2. Kế toán
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khác
  5. Làm thế nào để thiết lập in hai liên A5 trên một tờ A4?

Làm thế nào để thiết lập in hai liên A5 trên một tờ A4?

Bước 1: Xuất khẩu file in ra định dạng PDF
1. Mở chứng từ cần in.
2. Nhấn biểu tượng  bên cạnh chức năng In. 
3. Nhấn Tùy chọn in.


4. Tích chọn In theo lô.
5. Chọn mẫu in.
6. Nhấn Thực hiện.
7. Thiết lập điều kiện lọc chứng từ cần in.
8. Nhấn Lấy dữ liệu.
9. Tích chọn chứng từ cần in.
10. Nhấn Đồng ý.


11. Nhấn Xuất khẩu, chọn Adobe PDF File…
12. Đặt lại tên file (nếu cần) bằng tiếng Việt không dấu.
13. Chọn đường dẫn để lưu file.


Bước 2: Thiết lập máy in
1. Mở file in vừa lưu.
2. Vào View, chọn Fit Page.


3. Nhấn biểu tượng  hoặc tổ hợp phím Ctrl + P.
4. Tại Name chọn máy in.
5. Nhấn Properties.
6. Thiết lập như hình dưới.
7. Nhấn OK.


8. Thiết lập như hình dưới.
9. Nhấn OK.

Cập nhật 21/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan