Lập kế hoạch doanh số, lợi nhuận

1. Nội dung

Giúp lập kế hoạch doanh số, lợi nhuận cho từng cơ cấu tổ chức trong đơn vị theo từng kỳ kế hoạch.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Ngân sách, chọn Kế hoạch doanh số, lợi nhuận (hoặc chọn tab Kế hoạch doanh số, lợi nhuận, nhấn Thêm).

2. Chọn đơn vị giao kế hoạch và năm kế hoạch.
3. Tại mục Kỳ: chọn Cả năm.

4. Tại phần thông tin đơn vị, chương trình đã tự động lấy lên danh sách các đơn vị thuộc đơn vị giao kế hoạch.
5. Nhập thông tin kế hoạch doanh số, lợi nhuận của từng đơn vị trong năm.

Lưu ý: Với các đơn vị không được giao kế hoạch, có thể nhấn chuột phải và chọn Xóa dòng để bỏ bớt đơn vị ra khỏi danh sách.

6. Nhấn Cất.
7. Dựa vào kế hoạch năm đã lập, có thể chia nhỏ kế hoạch đến từng kỳ như: 6 tháng đầu năm/cuối năm, quý, tháng hay cập nhật lại kế hoạch đã lập bằng cách:

  • Mở kế hoạch năm đã lập lên, nhấn Sửa.
  • Tại mục Chi tiết theo: Tích chọn thời gian muốn lập kế hoạch hoặc có thể chọn lại kỳ lập kế hoạch tại mục Kỳ.
  • Nhập kế hoạch doanh số, lợi nhuận tương ứng với từng đơn vị.
  • Nhấn Cất.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.