Ngân sách

1. Nội dung

Giúp quản lý dự toán ngân sách như: lập dự toán chi phí ngân sách đầu năm, kiểm soát tình hình chi tiêu ngân sách theo từng tháng, quý, năm và theo dõi tình hình chi thực tế so với dự toán. Đồng thời, phục vụ cho mục đích quản trị doanh thu, chi phí như: Lập kế hoạch doanh số, lợi nhuận và xác định tỷ lệ phân bổ chi phí khối quản lý cho các đơn vị.


Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ:

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.