Lập nhanh các đơn đặt hàng

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các đơn đặt hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ đơn đặt hàng có nội dung tương tự
Với các đơn đặt hàng có nội dung tương tự nhau như cùng khách hàng, cùng mặt hàng, cùng số lượng bán,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách đơn đặt hàng

1. Chọn đơn đặt hàng có nội dung tương tự với đơn đặt hàng cần lập trên danh sách đơn đặt hàng.
2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ đơn đặt hàng

1. Mở đơn đặt hàng có nội dung tương tự với đơn đặt hàng cần lập.
2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập đơn đặt hàng từ báo giá
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đơn đặt hàng (hoặc vào tab Đơn đặt hàng, nhấn Thêm).

2. Chọn thông tin báo giá theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng để chọn báo giá từ trong danh sách.

  • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng để tìm kiếm và chọn báo giá:
    • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
    • Tích chọn các mặt hàng được đặt theo báo giá, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Khai báo thêm các thông tin trên đơn đặt hàng như: số lượng đặt mua, đơn giá, nhân viên bán hàng,…

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.