Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho vật tư hàng hóa

1. Mục đích

Chương trình cho phép thực hiện thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho vật tư hàng hóa để phục vụ cho việc phân bổ doanh thu cuối tháng.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Bán hàng, tích chọn Cho phép phân bổ doanh thu. Nhấn Áp dụng.

  • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng, chương trình bổ sung tính năng Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho VTHH. (Lưu ý: Tùy thuộc vào tùy chọn hệ thống, nếu tích chọn Cho phép phân bổ doanh thu thì mới hiển thị chức năng này).

Chương trình hiển thị giao diện Thiết lập kỳ phân bổ doanh thu cho vật tư hàng hóa, tiến hành khai báo các vật tư hàng hóa cần phân bổ. Nhấn Đồng ý để lưu lại dữ liệu.

Lưu ý:

1. Chỉ cho phép chọn hàng hóa tại các dòng chưa chọn mã hàng nào và chỉ cho phép chọn những vật tư hàng hóa chưa được chọn. Những vật tư hàng hóa đã được chọn rồi thì không cho phép tích chọn lại lần nữa.
2. Đối với những dòng dữ liệu đã chọn mã hàng, nếu muốn chọn lại hàng hóa thì phải xóa dòng dữ liệu đó đi, sau đó thêm dòng và lựa chọn mã hàng hóa mới.

3. Vào cột Mã hàng, nhấn F3 hiển thị màn hình chọn nhanh vật tư hàng hóa để thiết lập kỳ phân bổ doanh thu.4. Cho phép Nhập khẩu excel danh sách các vật tư cần phân bổ (Giá trị cho phép nhập khẩu bao gồm: Mã hàng, Cách tính kỳ phân bổ và Số kỳ/đvt).

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.