Lập nhanh các hóa đơn GTGT

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh hóa đơn bán hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ hóa đơn bán hàng có nội dung tương tự
Với các hóa đơn bán hàng hóa có nội dung tương tự nhau như cùng khách hàng, cùng mặt hàng,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách hóa đơn bán hàng

1. Chọn hóa đơn bán hàng có nội dung tương tự với hóa đơn bán hàng cần lập trên danh sách hóa đơn bán hàng.
2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ hóa đơn bán hàng

1. Mở hóa đơn bán hàng có nội dung tương tự với hóa đơn bán hàng cần lập.
2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập hóa đơn bán hàng từ chứng từ bán hàng
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn (hoặc vào tab Xuất hóa đơn, nhấn Thêm).
2. Chọn chứng từ bán hàng theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng để chọn chứng từ bán hàng trong danh sách.

  • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
    • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
    • Tích chọn các mặt hàng được bán, nhấn Đồng ý.

3. Khai báo thêm các thông tin trên hóa đơn hàng như: số lượng bán, nhân viên bán hàng,…

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.