Lịch sử giao dịch (Khách hàng)

Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi đối với bản ghi.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Khách hàng.

2. Trên giao diện Danh sách bản ghi, màn hình bên phải hiển thị thông tin Lịch sử giao dịch (Lịch sử hoạt độngLịch sử mua hàng) theo bản ghi bạn lựa chọn.

3. Hoặc trên giao diện Chi tiết bản ghi, nhấn vào mục Lịch sử giao dịch, thông tin lịch sử giao dịch sẽ hiển thị màn hình bên phải.

  • Thông tin hoạt động (Lịch sử hoạt động): lấy lên danh sách các hoạt động của Ghi chú, Chiến dịch, Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi.
  • Lịch sử mua hàng (Lịch sử mua hàng): lấy lên danh sách các giao dịch của Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.