Tạo mới khách hàng

AMIS CRM cho phép tạo Khách hàng bằng nhiều cách khác nhau:

Nhập các thông tin của sản phẩm vào trang thêm Khách hàng: Nhập thủ công tất cả thông tin của Khách hàng, thực hiện thêm lần lượt từng Khách hàng.

Thêm hàng loạt Khách hàng bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Khách hàng có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf.

Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Khách hàng: Hệ thống cho phép chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội trên trang chi tiết tiềm năng.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Khách hàng

  • Vào phân hệ Khách hàng, nhấn  .
  • Trên giao diện Thêm khách hàng, khai báo các thông tin khách hàng. Nhấn Cất.

Nhân bản Khách hàng

  • Trên danh sách khách hàng, nhấp đúp chuột trái vào khách hàng tương ứng để nhân bản.
  • Trong biểu mẫu chi tiết khách hàng, nhấn , chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản khách hàng. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.

 

Cập nhật 27/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.