Mẫu trộn

Cho phép thiết lập mẫu trộn của Đơn hàng, Hóa đơn, Báo giá để Trộn/Xuất khẩu/In gửi cho khách hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Thêm mẫu Trộn

Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

Chọn mục Mẫu trộn, sau đó nhấn Thêm mẫu.

Khai báo các thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Nếu tích chọn Dùng chung thì tất cả người dùng đều có thể dùng được mẫu trộn này và được hiển thị tại mục Mẫu dùng chung.

Tải mẫu trộn

Cách 1: Tải từng mẫu trộn của từng phân hệ

  • Trên giao diện Mẫu, chọn phân hệ muốn tải mẫu trộn hoặc sử dụng chức năng Tìm kiếm mẫu để tìm kiếm mẫu trộn.

  • Tại dòng mẫu trộn, nhấn vào biểu tượng để tải mẫu trộn.

Cách 2: Tải tất cả mẫu trộn của các phân hệ

  • Chọn Tất cả mẫu trộn, sau đó nhấn để tải tất cả mẫu trộn.

Đánh dấu mẫu Yêu thích

  • Di chuột vào dòng mẫu trộn yêu thích, sau đó nhấn chọn biểu tượng Yêu thích (1).
  • Tất cả các mẫu được chọn là Yêu thích sẽ hiển thị ở mục Yêu thích (2).

Sửa mẫu trộn

  • Di chuột vào dòng mẫu trộn, sau đó nhấn vào biểu tượng Sửa để sửa mẫu trộn.

Cập nhật 31/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.