Thêm mẫu Email/SMS

Cho phép người dùng quản lý và thiết lập nội dung mẫu Email/SMS như mẫu báo giá, đơn đặt hàng, thông tin hàng hóa, chương trình khuyến mại,… tại các phân hệ Tiềm năng, Liên hệ, Báo giá, Chào hàng,…

Thiết lập mẫu Email

Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

Chọn mục Email, sau đó nhấn Thêm mẫu.

Chọn phân hệ: Chương trình lấy lên toàn bộ các phân hệ được thiết lập tại Thiết lập\Tùy chỉnh\Phân hệ và trường.

Nhấn Tiếp theo.

Khai báo các thông tin: Tên mẫu Email, Tiêu đề mẫu Email, Nội dung Email.

  • Ngoài ra, có thể sử dụng chức năng Trường trộn để thiết lập các thông tin do chương trình tự sinh, các thông tin này được lấy từ các trường của phân hệ người dùng chọn. Sau khi gửi Email, thông tin được thiết lập trường trộn sẽ hiển thị thông tin lấy từ trường của phân hệ được chọn.
  • Ví dụ: Thiết lập trường trộn là Họ và tên (##Họ và tên##) của phân hệ Tiềm năng thì khi gửi Email sẽ có tên Nguyễn Văn A, trường thông tin ##Họ và tên## sẽ hiển thị là Nguyễn Văn A trong nội dung Email. Thiết lập trường trộn bằng cách:
  • Tại phần Nội dung Email, để trỏ chuột tại vị trí muốn thiết lập.

  • Nhập # và tên trường muốn trộn. Chương trình hiển thị các trường trộn của phân hệ được chọn. Ví dụ: #họ và tên, #xưng hô,…
  • Người dùng chọn thông tin cần trộn.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Có thể tải tệp đính kèm lên mẫu Email bằng cách chọn Tệp đính kèm, nhấn để tải tệp đính kèm.

Thiết lập mẫu SMS

Trên giao diện Mẫu, chọn tab SMS và nhấn Thêm mẫu.

Lần lượt khai báo các thông tin: chọn phân hệ, Tên mẫu SMS, Nội dung SMS. Cách khai báo thực hiện tương tự như phần Thiết lập mẫu Email.

Lưu ý:

  • Tên mẫu SMS: Dạng Text, tối đa 75 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt.
  • Nội dung SMS: Dạng Text, tối đa 2000 ký tự.
Cập nhật 28/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.