Nhập khẩu cơ hội

Cho phép nhập khẩu hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Cơ hội có đuôi xls, xlsx, ods, csv, vcf.

Cách thực hiện

Trên giao diện Danh sách cơ hội, nhấn Nhập khẩu.

Các bước nhập khẩu cơ hội như sau:

Bước 1: Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên danh sách dữ liệu Cơ hội.

Lưu ý:  Để nhập khẩu được thông tin hàng hóa, bạn bắt buộc phải nhập mã cơ hội ở cột Cơ hội trên tệp nhập khẩu.

Sau khi tải tệp tin thành công, bạn Chọn bố cục để nhập khẩu cơ hộiChọn loại nhập khẩu đối với các bản ghi. Nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Khi bạn tích chọn Cập nhật, nếu các trường trên tệp nhập khẩu có giá trị trống mà trên hệ thống đang có giá trị khác giá trị trống, thì giá trị của các trường trên hệ thống sẽ không bị thay đổi.

Bước 2: Bạn thực hiện Ghép thông tin tại cột “Trường trên AMIS.VN Bán hàng”, Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Xác nhận thông tin nhập khẩu, nhấn Nhập khẩu để hoàn thành.

Cập nhật 29/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.