Chăm sóc cơ hội

Cho phép người dùng Chăm sóc Cơ hội bằng việc theo dõi Lịch hẹn, Công việc, Trao đổi một cách trực quan. Từ đó giúp quản lý các Cơ hội một cách khoa học, nâng cao hiệu quả công việc.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Cơ hội.

Nhấn , để hiển thị giao diện Chăm sóc cơ hội.

1. Màn hình bên trái hiển thị Danh sách Cơ hội.

 • Nhấn vào Tên cơ hội để hiển thị thông tin chi tiết của Cơ hội đó.
 • Có thể sử dụng Bộ lọc để lọc Cơ hội theo Tháng này hoặc Tuần này.
 • Hoặc Sắp xếp danh sách Cơ hội theo Tên cơ hội, Giai đoạn, Số tiền, Tỷ lệ thành công,…

2. Màn hình bên phải hiển thị các Lịch hẹn, Công việc và nội dung Trao đổi.

Mục Lịch

 • Cho phép người dùng theo dõi, quản lý các cuộc hẹn đã tạo.
 • Đồng thời, người dùng có thể thêm mới lịch hẹn bằng cách nhấn Thêm hoặc nhấn vào mốc thời gian để tạo mới lịch hẹn. Xem hướng dẫn chi tiết cách tạo lịch hẹn tại đây.

Mục Công việc

 • Cho phép theo dõi các Công việc đang thực hiện và Công việc đã hoàn thành.
 • Nhấn Thêm để thêm mới Công việc. Xem hướng dẫn chi tiết cách thêm mới công việc tại đây.

Mục Trao đổi

 • Cho phép người dùng ghi chú lại những nội dung cần trao đổi với khách hàng.

3. Màn hình chính giữa là thông tin chi tiết của Cơ hội được chọn trên Danh sách cơ hội bên trái màn hình.

 • Tại đây, người dùng có thể cập nhật Giai đoạn của Cơ hội, Thông tin chung, Thông tin hàng hóa,…

 • Nhấn vào để sử dụng các chức năng như Nhân bản, Chia sẻ, Lịch sử giao dịch,… Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng này tại đây.

 • Người dùng có thể sinh Báo giá, Đơn hàng từ Chăm sóc cơ hội bằng cách nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.

4. Các chức khác như gửi Email, Gọi điện thoại, gửi SMS.

Lưu ý: Người dùng phải được phân quyền thì mới sử dụng được chức năng này.

Cập nhật 22/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.