Thêm Lịch hẹn

Cho phép người dùng được phân quyền tạo các Lịch hẹn cần làm với Tiềm năng, Khách hàng,… khi xem thông tin chi tiết bản ghi Tiềm năng, Khách hàng,…

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Hoạt động.

2. Chọn Lịch hẹn.

3. Khai báo thông tin Lịch hẹn.

Nhấn Thông tin khác để hiển thị thêm các trường thông tin.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Nhấn vào biểu tượng để thay đổi thông tin lịch hẹn.

  • Nhấn vào biểu tượng để chọn thông tin tương ứng.

  • Chọn thông tin và nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Cập nhật 26/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.