Tổng quan

Một khía cạnh quan trọng trong CRM là theo dõi tất cả các nhiệm vụ, cuộc họp, cuộc gọi, sự kiện hoặc bản ghi hoạt động. Bạn có thể sắp xếp nhiều bản ghi cùng với các hoạt động liên quan như theo dõi, bán hàng trước và các hoạt động sau bán hàng, cuộc gọi trò chuyện qua điện thoại,… Mang lại hữu ích trong việc bắt đầu và theo dõi các hoạt động đang chờ xử lý và ghi lại kết quả của các cuộc họp hoặc sự kiện.

Trong AMIS CRM, phân hệ Hoạt động có thể tạo và liên kết các tác vụ, sự kiện và cuộc gọi kinh doanh. Mỗi hoạt động có thông tin quan trọng về ngày, thời gian, mức độ ưu tiên và các tham số thông báo thậm chí có thể truy cập được từ trong bản ghi được liên kết.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ đề cập đến một phần công việc cụ thể cần phải được thực hiện trong một khung thời gian nhất định. Trong AMIS CRM, người dùng có thể tạo các tác vụ định kỳ và đặt lời nhắc cho các tác vụ của mình.

Lịch hẹn

Lịch hẹn đề cập đến một hoạt động xảy ra tại một địa điểm và thời gian nhất định. Trong AMIS CRM, người dùng có thể tạo các lịch hẹn định kỳ, đặt lời nhắc và thêm lời mời vào lịch hẹn.

Các cuộc gọi

Theo dõi các cuộc gọi trong nước (nhận được từ khách hàng tiềm năng và khách hàng) và các cuộc gọi đi (đã gọi cho khách hàng tiềm năng và khách hàng) trong AMIS CRM.

Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.