1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Hoạt động
  5. Nhân bản Nhiệm vụ, Liên hệ, Cuộc gọi

Nhân bản Nhiệm vụ, Liên hệ, Cuộc gọi

Cho phép người dùng nhân bản từ những bản ghi Nhiệm vụ\Lịch hẹn\Cuộc gọi có sẵn.

1. Vào phân hệ Hoạt động.

2. Trên danh sách bản ghi, chọn bản ghi Nhiệm vụ\Lịch hẹn\Cuộc gọi tương ứng để nhân bản.

3. Nhấn , chọn Nhân bản.

4. Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản Nhiệm vụ\Lịch hẹn\Cuộc gọi.

5. Nhấn Cất.

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.