Thêm cuộc gọi

Cho phép người dùng được phân quyền thực hiện các cuộc gọi cần làm với Tiềm năng khi cần thiết.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Hoạt động.

2. Chọn Cuộc gọi.

3. Khai báo thông tin Cuộc gọi.

Nhấn Thông tin khác để hiển thị thêm các trường thông tin.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Nhấn vào biểu tượng để thay đổi thông tin Cuộc gọi.

  • Nhấn vào biểu tượng để chọn thông tin tương ứng.

  • Chọn thông tin và nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Cập nhật 26/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.