Phân quyền cho người dùng

Cho phép phân quyền cho nhân viên mới theo phòng/ban và vị trí.

Cách thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

Tại mục “Người dùng”, chọn Người dùng.

Tại mục “Danh sách người dùng”, bạn có thể lọc danh sách theo các trạng thái Tất cả, Đang kích hoạtNgừng kích hoạt.

Để phân quyền vai trò người dùng bạn thực hiện như sau:

  • Trên “Danh sách người dùng” bạn chọn lọc theo Tất cả.
  • Sau đó Tìm kiếm người dùng muốn phân quyền (có thể tìm kiếm theo “Tên” hoặc “Mã nhân viên”).
  • Kết quả tìm kiếm hiển thị phía dưới, bạn di chuột tới dòng người dùng muốn phân quyền, sau đó nhấn vào biểu tượng Sửa .

  • Lựa chọn Mức độ truy cập dữ liệuVai trò của người dùng muốn phân quyền, sau đó nhấn Cất.

  • Sau khi “Sửa thông người dùng” bạn thực hiện kích hoạt tài khoản người dùng đó bằng cách nhấn vào biểu tượng tại cột Trạng thái tương ứng với dòng thông tin người dùng muốn kích hoạt.

  • Sau khi tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý để hoàn thành việc kích hoạt tài khoản.

Lưu ý:

  1. Sau khi được cấp quyền xong, người dùng cần đăng xuất khỏi hệ thống AMIS CRM sau đó đăng nhập lại.
  2. Trong trường hợp không tìm thấy nhân viên mới cần phân quyền, bạn vào Chọn người dùng

Chọn Người dùng từ AMIS.VN (nhấn để hiển thị danh sách người dùng trên AMIS.VN); chọn Mức truy cập dữ liệu; chọn Vai trò của người dùng.

Cập nhật 10/06/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.