Thiết lập nhóm

Cho phép bạn có quyền Quản trị hệ thống Bán hàng hoặc những người dùng được phân quyền quản lý người dùng quản lý người dùng có đặc điểm chung theo các nhóm bằng cách tạo các nhóm, xem thông tin chi tiết và danh sách các nhóm đã được tạo.

Thêm/Sửa nhóm

Cho phép bạn có quyền Quản trị hệ thống Bán hàng hoặc những người dùng được phân quyền quản lý người dùng tạo các nhóm để dễ dàng chọn trong khi phân bổ, giao nhiệm vụ, gửi email, tạo lịch hẹn… và cập nhật thông tin các nhóm này khi có thay đổi.

Thêm nhóm

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

Tại mục “Người dùng và kiểm soát”, chọn Người dùng.

Chọn mục Nhóm, nhấn Thêm nhóm.

Nhập thông tin Tên nhóm, Mô tả nhóm.

Chọn Kiểu nguồn nhóm: Người dùng, Cơ cấu tổ chức, Nhóm, Thị Trường, Thị trường và thị trường cấp dưới.

Mục Có sẵn sẽ hiển thị theo “Kiểu nguồn nhóm” bạn lựa chọn:

  • Người dùng: lấy lên danh sách toàn bộ Tên người dùng trong danh sách người dùng kích hoạt tại Thiết lập/Người dùng và kiểm soát/Người dùng/Danh sách người dùng theo lần sửa gần nhất.
  • cấu tổ chức: lấy lên danh sách Cơ cấu tổ chức tại Thiết lập/Người dùng và kiểm soát/Thiết lập bảo mật/Cơ cấu tổ chức.
  • Nhóm: lấy lên danh sách toàn bộ Tên nhóm theo thứ tự sắp xếp trong Danh sách Nhóm theo lần sửa gần nhất tại Thiết lập/Người dùng và kiểm soát/Người dùng/Nhóm.
  • Thị trường hoặc Thị trường và thị trường cấp dưới: lấy lên danh sách toàn bộ Tên thị trường tại Thiết lập/Người dùng và kiểm soát/Quản lý thị trường theo lần sửa gần nhất.

Tích chọn thông tin từ mục Có sẵn (nhấn Ctrl để chọn cùng lúc nhiều thông tin), nhấn Thêm để chuyển thông tin sang mục Được chọn.

Nhất Cất để hoàn thành.

Sửa/Xóa nhóm

Di chuột tới dòng nhóm tương ứng, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Sửa/Xóa.

Hoặc nhấn vào dòng nhóm tương ứng để hiển thị giao diện “Thông tin nhóm”. Tại đây, bạn nhấn Sửa/Xóa để sửa thông tin.

Cập nhật 26/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.