Phân quyền tra cứu thuê bao/gpsd sắp hết hạn/quá hạn

Chỉ những nhân viên kinh doanh được phân quyền xem\xuất khẩu thống kê thuê bao\licesne mới có quyền thực hiện chức năng này. Do đó, phòng CNTT cần bổ sung thêm hoạt động tương ứng vai trò nhân viên phòng hỗ trợ dịch vụ GTGT tại Hệ thống/Vai trò &Quyền hạn:

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.