Phân tích tài chính

1. Nội dung

Cho phép xem các báo cáo, biểu đồ liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như: Chỉ tiêu doanh thu, chi phí, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp…để nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, phục vụ cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả

Hỗ trợ xem được các thông tin, báo cáo, biểu đồ sau:

[Child Menu]

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.