Biểu đồ phân tích lãi lỗ

1. Nội dung

Cho phép so sánh được tình hình lãi lỗ của đơn vị theo thời gian: năm nay so với các năm trước, quý này với quý trước, tháng này với tháng trước.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào dữ liệu kế toán trên Cloud, vào phân hệ Phân tích tài chính.
2. Tại mục Biểu đồ phân tích lãi lỗ:

  • Chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo.
  • Nhấn biểu tượng  để chọn chi nhánh muốn xem báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.


3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.