Số dư tài khoản

1. Nội dung

Cho phép xem nhanh số dư của tất cả các tài khoản tại thời điểm hiện tại.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào dữ liệu kế toán trên Cloud, vào phân hệ Phân tích tài chính.
2. Tại mục Số dư tài khoản nhấn biểu tượng để chọn chi nhánh muốn xem báo cáo.

  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.


3. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ hiển thị thông tin số dư của tất cả các tài khoản tại thời điểm hiện tại.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.