Quản lý các chứng từ bán hàng, trả lại, giảm giá

1. Nội dung

Quản lý danh sách các chứng từ, hóa đơn bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ, các chứng từ trả lại, giảm giá hàng bán.  

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ
Nhập tiêu chí tìm kiếm chứng từ bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ:

  • Tìm kiếm theo thời gian, trạng thái ghi sổ, tình trạng lập hóa đơn, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày hóa đơn, số hóa đơn, khách hàng,…

2.2. Tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn bán hàng
Nhập tiêu chí tìm kiếm hóa đơn GTGT của chứng từ bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, loại chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày hóa đơn, số hóa đơn, khách hàng,…

2.3. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ trả lại hàng bán
Nhập tiêu chí tìm kiếm chứng từ trả lại hàng bán:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, trạng thái ghi sổ sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ, khách hàng,…

2.4. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ giảm giá hàng bán
Nhập tiêu chí tìm kiếm chứng từ giảm giá hàng bán:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, trạng thái ghi sổ sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ, khách hàng,…


 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.