1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R17
 5. 2. Kế toán mong muốn có hướng dẫn khách hàng cần phải xác nhận thỏa thuận sử dụng trước khi hết hạn dùng thử phần mềm

2. Kế toán mong muốn có hướng dẫn khách hàng cần phải xác nhận thỏa thuận sử dụng trước khi hết hạn dùng thử phần mềm

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R17, với các thuê bao dùng thử đã mua tài nguyên nhưng chưa xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ, khi đăng nhập vào phần mềm sẽ có hướng dẫn để kế toán biết cần phải xác nhận thoả thuận trước khi hết hạn dùng thử.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R17: Chưa có hướng dẫn để kế toán biết cần phải xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ để chuyển từ thuê bao dùng thử thành thuê bao chính thức, dẫn tới tình trạng khi hết hạn dùng thử đơn vị vẫn chưa thực hiện xác nhận thỏa thuận nên không tiếp tục sử dụng được phần mềm.
 • Từ phiên bản R17: Với các thuê bao dùng thử đã mua tài nguyên nhưng chưa xác nhận thỏa thuận, khi đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị hướng dẫn để kế toán biết cần phải xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ trước khi hết thời hạn dùng thử.

      Ví dụ:

1. Với người dùng có quyền Quản trị hệ thống AMIS, mỗi lần đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị thông báo:


 • Nhấn vào đường dẫn trên thông báo để xác nhận thoả thuận sử dụng dịch vụ.

 

2.
Với những người dùng khác (không có vai trò Quản trị hệ thống AMIS):

 • Khi thời hạn dùng thử còn 7 ngày, mỗi lần đăng nhập sẽ hiển thị thông báo:     

 

           


 

 

 • Nhấn Đóng để tiếp tục sử dụng phần mềm, đồng thời thông báo với người có vai trò Quản trị hệ thống AMIS để thực hiện xác nhận thoả thuận quyền sử dụng.

 

 

 • Khi hết hạn dùng thử, mỗi lần đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị thông báo:

              

 • Người dùng thông báo với Quản trị hệ thống AMIS thực hiện xác nhận thoả thuận sử dụng dịch vụ để có thể tiếp tục làm việc.
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.