1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R17
  5. 1. Kế toán BTC muốn có thể xóa bỏ được dự kiến chi hủy trong trường hợp hủy nhầm để đảm bảo đúng số liệu dự kiến chi

1. Kế toán BTC muốn có thể xóa bỏ được dự kiến chi hủy trong trường hợp hủy nhầm để đảm bảo đúng số liệu dự kiến chi

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R17, kế toán có thể xóa bỏ các dòng hủy dự kiến chi trong trường hợp hủy nhầm để đảm bảo tính đúng đắn về mặt số liệu của các hợp đồng bán/dự án.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R17: Khi kế toán thực hiện huỷ nhầm dự kiến chi của hợp đồng/dự án thì không thể xoá các dự kiến chi đã huỷ đó.

  • Từ phiên bản R17: Chương trình bổ sung thêm chức năng Loại bỏ dự kiến chi hủy để kế toán có thể xóa đi các dòng hủy dự kiến chi đã tạo nhầm

Giả sử, đơn vị có phát sinh 2 hợp đồng HDP012835 HDP012840 có thông tin khách hàng gần giống nhau. Khi nhân viên kinh doanh thông báo huỷ dự kiến chi cho hợp đồng HDP012840, kế toán thực hiện hủy dự kiến chi theo yêu cầu, tuy nhiên lại huỷ nhầm dự kiến chi của hợp đồng HDP012835.
Để loại bỏ đi dòng Hủy dự kiến chi đã tạo nhầm, kế toán thực hiện như sau:

  • Vào danh sách Hợp đồng bán.
  • Chọn hợp đồng bán HDP012835.
  • Tại tab 7. Ghi nhận doanh số, chọn dòng Hủy dự kiến chi muốn xoá, nhấn chuột phải và chọn Loại bỏ dự kiến chi huỷ.

  • Chương trình hiển thị thông báo, chọn Yes.   

       

Lưu ý: Với dự án chỉ loại bỏ được dự kiến chi hủy của riêng dự án.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.