1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R19
  5. 1. Kế toán muốn lọc được cột Đồng bộ trên các danh sách chứng từ, danh mục để dễ dàng lọc được riêng các chứng từ chưa đồng bộ trên danh sách để xử lý

1. Kế toán muốn lọc được cột Đồng bộ trên các danh sách chứng từ, danh mục để dễ dàng lọc được riêng các chứng từ chưa đồng bộ trên danh sách để xử lý

1. Mục đích

Tại phiên bản R19, kế toán có thể lọc được trạng thái đồng bộ của chứng từ, danh mục để dễ dàng tìm kiếm chứng từ, danh mục chưa đồng bộ và xử lý.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R19: Kế toán không lọc được trạng thái đồng bộ của chứng từ, danh mục trên cột Đồng bộ.
  • Từ phiên bản R19: Kế toán có thể lọc được trạng thái đồng bộ của chứng từ, danh mục trên cột Đồng bộ

1. Để lọc được trạng thái đồng bộ của danh mục, chứng từ, kế toán thực hiện như sau:

  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để hiển thị danh sách các trạng thái đồng bộ, chọn trạng thái đồng bộ cần xem.

=> Chương trình sẽ hiện danh sách chứng từ, danh mục có trạng thái đồng bộ đã chọn.

2. Để bỏ lọc có thể nhấn vào biểu tượng bỏ lọc cạnh mũi tên giống như các cột dữ liệu khác hoặc nhấn chuột phải tại tiêu đề cột bất kỳ và chọn Bỏ lọc trên tất cả các cột.

Lưu ý: Tại cột Đồng bộ, kế toán sẽ không nhập được từ khóa để tìm kiếm như các cột dữ liệu khác, mà chỉ có thể lọc được dữ liệu bằng cách chọn trạng thái đồng bộ như hướng dẫn ở trên.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.