1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R19
  5. 2. Bổ sung thêm câu hướng dẫn trên dòng lọc trên các danh sách để khách hàng có thể tự biết cách thức hiện mà không phải gọi TTTV hỗ trợ

2. Bổ sung thêm câu hướng dẫn trên dòng lọc trên các danh sách để khách hàng có thể tự biết cách thức hiện mà không phải gọi TTTV hỗ trợ

1. Mục đích

Tại phiên bản R19, bổ sung thêm hướng dẫn khi di chuyển chuột qua dòng nhập từ khóa để tìm kiếm dữ liệu trên các danh sách danh mục/chứng từ, giúp kế toán có thể dễ dàng biết cách thực hiện.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R19: Trên các danh sách danh mục/chứng từ cải tiến chức năng tìm kiếm cần phải nhấn Enter để tối ưu tốc độ (xem chi tiết tại đây). Tuy nhiên do chưa có hướng dẫn trên chương trình nên kế toán không biết cách thực hiện để tìm kiếm dữ liệu.
  • Từ phiên bản R19: Bổ sung câu hướng dẫn cách tìm kiếm dữ liệu trên các cột đối với những danh sách danh mục/chứng từ có cải tiến chức năng tìm kiếm cần nhấn Enter.

Ví dụ: Trên danh sách danh mục Vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khi di chuột vào ô nhập từ khóa tìm kiếm, chương trình sẽ hiện câu hướng dẫn Nhập từ khóa và nhấn Enter để tìm kiếm.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.