1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R21
  5. 1. Thay đổi thời gian tính toán số liệu của Hợp đồng bán, Hợp đồng mua và Đơn đặt hàng

1. Thay đổi thời gian tính toán số liệu của Hợp đồng bán, Hợp đồng mua và Đơn đặt hàng

1. Mục đích

Tại phiên bản R21, khi lập các chứng từ phát sinh có chọn đến Hợp đồng mua, Hợp đồng bán hoặc Đơn đặt hàng chương trình sẽ không tính toán lại ngay số liệu các cột Thực thu, thực chi… trên danh sách để cải thiện hiệu năng, rút ngắn thời gian ghi sổ, bỏ ghi chứng từ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R21: Khi kế toán lập hoặc loại bỏ các chứng từ có chọn đến Hợp đồng mua, Hợp đồng bán hoặc Đơn đặt hàng chương trình sẽ không tính toán số liệu trên danh sách của Hợp đồng mua, Hợp đồng bán hoặc Đơn đặt hàng lại ngay mà sau khoảng 2 phút tính từ thời gian ghi sổ, bỏ ghi chương trình mới tính toán lại số liệu.

Ví dụ: Khi kế toán thêm chứng từ thực thu cho Hợp đồng bán, chương trình sẽ không cập nhật giá trị thực thu của danh sách của hợp đồng ngay. Nếu vào Tiện ích\Cập nhật thực thu, thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn sang AMIS.VN… cũng sẽ không cập nhật được các giá trị lên AMIS.VN – Bán hàng

Sau tầm 2 phút, chương trình sẽ tính lại giá trị thực thu của hợp đồng trên danh sách hợp đồng bán:

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.