Xem được các báo cáo thống kê Doanh thu theo Văn phòng,…

1. Mục đích

Giúp Ban TGĐ nhanh chóng xem được các báo cáo thống kê Doanh thu theo Văn phòng, Văn phòng Khối Kinh doanh, Sản phẩm và Sản phẩm_Dịch vụ để đưa ra các quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R33 trở đi: Trên ứng dụng bán hàng, chương trình bổ sung cột Báo cáo MISA\Báo cáo tổng hợp doanh thu.
  • Vào ứng dụng Bán hàng\Báo cáo MISA\Báo cáo tổng hợp doanh thu (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.