1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R33
  7. Xem được các thông tin liên quan đến khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng

Xem được các thông tin liên quan đến khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng

1. Mục đích

Giúp Ban lãnh đạo xem được thông tin liên quan tới khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm khối HCSN từ đó có biện pháp đánh giá, điều chỉnh kịp thời để nâng cao hiệu quả bán hàng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R33 trở đi: Trên ứng dụng bán hàng, chương trình bổ sung cột Báo cáo MISA\Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng (HCSN).
  • Vào ứng dụng Bán hàng/Báo cáo MISA/Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng (HCSN) (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây).

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.