1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R36
  5. Khi đơn đề nghị công tác được duyệt sẽ gửi thông báo cho các bên liên quan để thuận tiện theo dõi các công việc.

Khi đơn đề nghị công tác được duyệt sẽ gửi thông báo cho các bên liên quan để thuận tiện theo dõi các công việc.

Cho phép nhân sự chọn được người liên quan khi lập đơn đề nghị đi công tác, giúp các bên liên quan nắm được kế hoạch công tác kịp thời để chuẩn bị chu đáo cho quá trình đi công tác và theo dõi quá trình báo cáo sau công tác.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R36 trở về trước: Khi lập đơn đề nghị đi công tác, chương trình không cho phép chọn thêm những người liên quan mà chỉ chọn được người đi công tác cùng.

Từ phiên bản R36 trở đi: Khi lập đơn đề nghị đi công tác, nhân sự có thể chọn thêm những người liên quan để các bên thuận tiện theo dõi các công việc khi đi công tác.

Vào thủ tục/Công tác/Lập 1 đơn đề nghị đi công tác. Trên giao diện form Thêm đề nghị đi công tác, bổ sung dòng Người liên quan ngay dưới dòng Người duyệt

Click vào dấu … ngay trên dòng Người liên quan để chọn những người liên quan vào đơn đi công tác

Hoàn thiện đơn đi công tác, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Sau khi đơn đề nghị đi công tác được duyệt, chương trình sẽ tự động gửi CC email thông báo cho những nhân viên được chọn là Người liên quan trên đơn đi công tác. 

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.