Sao chép nội dung tài liệu

Từ một tài liệu có sẵn trên hệ thống, người dùng có thể thực hiện việc sao chép nội dung tài liệu.

Cách thực hiện

Trường hợp 1: Từ một mục con trên mục lục sao chép thành một Tài liệu lớn thuộc một Chuyên mục

Tại cây mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép thành tài liệu mới.

Khai báo thông tin và nhấn Lưu. Hệ thống sẽ tự động chuyển mục con thành một tài liệu mới ngoài giao diện quản lý danh sách tài liệu thuộc chuyên mục.

Trường hợp 2: Từ một mục con trên Mục lục của Tài liệu sao chép thành Mục con trên Mục lục của một Tài liệu khác

Tại cây mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép sang tài liệu khác.

Chọn thông tin về nơi mục con sẽ được sao chép đến: thuộc chuyên mục, thuộc tài liệu và thuộc mục nào trên cây tài liệu.

Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu, hệ thống sẽ tự động tạo một mục con mới sang cây tài liệu mới.

Lưu ý: Trường hợp tại nơi lưu tài liệu được sao chép tới có một mục trùng tên tài liệu bị sao chép, khi đó người dùng có thể:

  • Tích chọn “Ghi đè khi trùng tên” nếu muốn thông tin của tài liệu bị sao chép ghi đè lên tài liệu được sao chép. Tuy nhiên người dùng cần lưu ý, chức năng này chỉ thực hiện nếu mục chứa tài liệu được sao chép không có các mục con.
  • Không tích chọn “Ghi đè khi trùng tên”, khi đó hệ thống sẽ tự động sinh một mục có tên trùng với tên đã có trên tài liệu được sao chép.

Trường hợp 3: Từ một mục con trên Mục lục của Tài liệu sao chép thành một mục con khác trên cùng cây Mục lục đó

Tại cây Mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép.

Nhấn , hệ thống sẽ tự động tạo một mục con mới giống hoàn toàn mục con sao chép trên cây Mục lục.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.