1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Quản lý và phát hành hóa đơn
  5. Sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

Sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

1. Nội dung

Cho phép phân bổ số lượng hóa đơn đặt in do Tổng công ty phát hành cho các chi nhánh phụ thuộc không thông báo phát hành hóa đơn. Khi đó, các chi nhánh phụ thuộc phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.
Chức năng này chỉ hiển thị nếu Kế toán tích chọn Cho phép CN phụ thuộc (không thông báo phát hành hoá đơn) sử dụng HĐ do Tổng công ty phát hànhPhân bổ số lượng hoá đơn đặt in cho từng chi nhánh phụ thuộc trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

2. Các bước thực hiện

1. Khởi tạo mẫu hoá đơn đặt in => cách tạo xem chi tiết tại đây.
2. Đăng ký sử dụng hoá đơn đặt in => cách đăng ký xem chi tiết tại đây.
3. Thông báo phát hành hoá đơn => cách thông báo phát hành xem chi tiết tại đây.
4. Thực hiện phân bổ số lượng hoá đơn đã phát hành cho các chi nhánh phụ thuộc:

  • Nhấn link Phân bổ tại cột Phân bổ hóa đơn trên giao diện Thông báo phát hành hoá đơn.

  • Nhập số lượng và số thứ tự hoá đơn được phân bổ cho từng chi nhánh.

  • Nhấn Cất.
Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.