1. Trang chủ
  2. Tài liệu
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Tạo mẫu tài liệu phục vụ cho việc soạn thảo tài liệu

Tạo mẫu tài liệu phục vụ cho việc soạn thảo tài liệu

Trong trường hợp có nhiều tài liệu có cấu trúc giống nhau (ví dụ: biên bản họp giao ban hàng tuần), người dùng nên lưu nội dung tài liệu đã soạn thảo thành một mẫu (template) để sử dụng cho những lần soạn thảo sau.

Cách thực hiện

Cách 1: Lưu mẫu khi thực hiện soạn thảo nội dung Tài liệu

Sau khi soạn thảo nội dung chi tiết cho mục tài liệu, người dùng chọn chức năng Lưu thành template.

Đặt tên cho mẫu, sau đó nhấn Chọn.

Cách 2: Lưu mẫu tại cây Mục lục của Tài liệu

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể sử dụng chức năng “Lưu thành template” trong trường hợp cây mục lục đang ở chế độ sửa (nhấn vào biểu tượng để chuyển từ chế độ xem sang chế độ sửa).

Chọn mục tài liệu cần lưu thành mẫu, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lưu thành template.

Đặt tên cho mẫu, sau đó nhấn Chọn.

Lưu ý: Đối với các mẫu đã được lưu, khi người dùng soạn thảo nội dung chi tiết có thể sử dụng các mẫu này thông qua chức năng chọn mẫu tài liệu.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.