Thêm hàng hóa

Có 2 cách để Thêm Hàng hóa:

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Hàng hóa

1. Vào phân hệ Hàng hóa, nhấn .

2. Khai báo thông tin hàng hóa:

Thông tin chung

Thông tin giá

Thông tin mô tả

Thông tin kho hàng

3. Nhấn Cất.

Nhân bản Hàng hóa

1. Trên danh sách bản ghi hàng hóa, chọn hàng hóa tương ứng để nhân bản.

2. Nhấn , chọn Nhân bản.

3. Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản hàng hóa.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.