Làm việc với phân hệ Hàng hóa

Tại phân hệ Hàng hóa, người dùng có thể thực hiện một số chức năng sau:

Danh sách bản ghi Hàng hóa

1. Có thể Nhập khẩu danh sách hàng hóa từ file excel lên hệ thống bằng. Xem hướng dẫn cách nhập khẩu tại đây.

2. Nhấn để hiển thị chức năng In và Xuất khẩu hàng loạt bản ghi trên danh sách hàng hóa.

3. Di chuột tới bản ghi hàng hóa bất kỳ sẽ hiển thị biểu tượng , nhấn vào biểu tượng cho phép Sửa một bản ghi hàng hóa đó.

4. Tích chọn một bản ghi hàng hóa, chương trình sẽ hiển thị thêm chức năng Gắn thẻ, Xóa, Xuất khẩu riêng cho bản ghi được chọn.

5. Còn nếu tích chọn tất cả hàng hóa trên danh sách, chương trình sẽ hiển thị các chức năng Gắn thẻ, Xóa, Xuất khẩu cho tất cả các bản ghi trên danh sách Hàng hóa.

Giao diện chi tiết hàng hóa

1. Chọn bản ghi trên danh sách hàng hóa, chương trình sẽ hiển thị giao diện chi tiết bản ghi hàng hóa.

2. Tại đây, người dùng có thể:

  • Sửa: Cho phép sửa bản ghi hàng hóa đó
  • Nhấn vào biểu tượng để hiển thị thêm chức năng Nhân bản, XóaIn
  • Nhấn vào biểu tượng : để tùy chỉnh Danh sách liên quan. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.