Tùy chỉnh danh sách liên quan

Tùy chỉnh danh sách liên quan cho phép bạn thay đổi thứ tự hiển thị khi xem chi tiết bản ghi trong mỗi phân hệ. Ngoài ra, bạn cũng có thể ẩn hiện danh sách liên quan trên phân hệ để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn Phân hệ muốn tùy chỉnh danh sách liên quan (bài viết này lấy ví dụ chọn phân hệ Tiềm năng).

Tại Danh sách bản ghi tiềm năng, nhấn vào Họ và tên (hoặc nhấn đúp chuột vào dòng bản ghi) để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

Tại mục Danh sách liên quan, nhấn vào mục cần xem để hiển thị danh sách Ghi chú, Tài liệu đính kèm, Hàng hóa quan tâm,… gắn với Tiềm năng.

Di chuột tới mục bất kỳ của Danh sách liên quan sẽ hiển thị chức năng Thêm (biểu tượng ).

Để sắp xếp hoặc ẩn bớt các mục cần xem trên Danh sách liên quan thì bạn nhấn vào biểu tượng để thay đổi.

Chọn các mục hiển thị trên Danh sách liên quan

Trên danh sách “Chưa chọn”, di chuột tới trường muốn hiển thị trên danh sách liên quan, nhấn vào biểu tượng hoặc kéo thả trường từ danh sách Chưa chọn sang danh sách Đã chọn.

Ẩn bớt các mục trên Danh sách liên quan

Trên danh sách “Đã chọn”, di chuột tới trường muốn ẩn trên danh sách liên quan, nhấn vào biểu tượng hoặc kéo thả trường từ danh sách Đã chọn sang danh sách Chưa chọn.

Sắp xếp các mục trên Danh sách liên quan

Tại danh sách Đã chọn, bạn kéo thả mục để thay đổi thứ tự hiển thị trên Danh sách liên quan.

Lưu ý: Việc tùy chỉnh Danh sách liên quan sẽ ảnh hưởng tới tất cả người dùng trên hệ thống CRM.

Nhấn Cất để lưu lại.

Cập nhật 28/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.