Tùy chỉnh tóm tắt

Giúp bạn xem nhanh các thông tin quan trọng của bản ghi. Mỗi doanh nghiệp có nhu cầu xem nhanh các thông tin khác nhau trong bản ghi, do đó các thông tin trên Tùy chỉnh tóm tắt cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn Phân hệ muốn Tùy chỉnh tóm tắt (bài viết này lấy ví dụ chọn phân hệ Tiềm năng).

Tại Danh sách bản ghi tiềm năng, nhấn vào Họ và tên (hoặc nhấn đúp chuột vào dòng bản ghi) để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

Trên giao diện Chi tiết bản ghi, nhấn chọn chức năng mở rộng (biểu tượng ), sau đó chọn Tùy chỉnh tóm tắt.

Chọn trường thông tin để hiển thị trên danh thiếp

Trên danh sách “Chưa chọn”, di chuột tới trường muốn hiển thị trên danh thiếp, nhấn vào biểu tượng hoặc kéo thả trường từ danh sách Chưa chọn sang danh sách Được chọn.

Ẩn bớt trường thông tin trên danh thiếp

Trên danh sách “Được chọn”, di chuột tới trường muốn ẩn trên danh thiếp, nhấn vào biểu tượng hoặc kéo thả trường từ danh sách Được chọn sang danh sách Chưa chọn.

Sắp xếp trường thông tin trên danh thiếp

Tại danh sách Được chọn, bạn kéo thả trường thông tin để thay đổi thứ tự hiển thị trên danh thiếp.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Việc tùy chỉnh tóm tắt sẽ ảnh hưởng tới tất cả người dùng trên hệ thống CRM.

Cập nhật 28/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.