Thêm ảnh

Cho phép gắn ảnh vào bản ghi.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn Phân hệ muốn tùy chỉnh danh sách liên quan (bài viết này lấy ví dụ chọn phân hệ Tiềm năng).

Tại Danh sách bản ghi tiềm năng, nhấn vào Họ và tên (hoặc nhấn đúp chuột vào dòng bản ghi) để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

Trên giao diện Chi tiết bản ghi, tại mục Tên bản ghi, nhấn chuột vào biểu tượng hình tròn.

Chọn ảnh từ máy tính.

Chọn khoảng ảnh cần hiển thị, sau đó nhấn Cắt và thiết lập để hoàn thành.

Lưu ý: Có thể Sửa/Xóa ảnh bằng cách nhấn vào ảnh và chọn chức năng tương ứng.

Cập nhật 28/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.