Thêm Hóa đơn

Cho phép ghi nhận thông tin hóa đơn.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Hóa đơn

Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn .

Khai báo các thông tin của hóa đơn:

Thông tin chung

Thông tin bổ sung

Thông tin hàng hóa

Nhấn và chọn các hàng hóa cần thêm vào Đề nghị xuất hóa đơn.

Nhấn Đồng ý. Nhập các thông tin Đơn vị tínhSố lượngĐơn giáTỷ lệ chiết khấu, Thuế suất. Chương trình sẽ tự động tính Thành tiền, Tiền chiết khấu, Tiền thuế và Tổng tiền của các hàng hóa.

Thông tin mô tả

Nhấn Cất.

Nhân bản Hóa đơn

Trên danh sách bản ghi, chọn đề nghị xuất hóa đơn tương ứng để nhân bản.

 Nhấn , chọn Nhân bản.

 Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản đề nghị xuất hóa đơn.

 Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.