Làm việc với phân hệ Hóa đơn

Danh sách Hóa đơn

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Hóa đơn trên ứng dụng AMIS CRM.

Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bộ lọc Hóa đơn

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chức năng hàng loạt

1. Tại phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng để hiển thị các chức năng hàng loạt như Bàn giao công việc, Xóa hàng loạt, Cập nhật hàng loạt, Quản lý thẻ,… Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

2. Nhập khẩu: Cho phép nhập khẩu dữ liệu có sẵn vào phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập khẩu tại đây.

Chức năng cho từng bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng để hiển thị Danh sách Hóa đơn.

2. Tích chọn bản ghi, chương trình sẽ hiển thị thêm các chức năng.

Gắn Thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Nhấn vào biểu tượng sẽ hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây.

4. Nhấn vào Tiêu đề cột để Sắp xếp danh sách.

5. Di chuột tới vào bản ghi sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi (biểu tượng ).

Chi tiết bản ghi Hóa đơn

1. Nhấn đúp chuột vào dòng bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

2. Nhấn vào tính năng mở rộng biểu tượng để hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

3. Trường hợp muốn Thu hồi đề nghị xuất hóa đơn thì người dùng chọn chức năng Thu hồi ĐNX hóa đơn.

Lưu ý: Chỉ có thể Thu hồi đề nghị xuất hóa đơn trong trường hợp hóa đơn đã được Đề nghị ghi (các hóa đơn chưa Đề nghị ghi thì không Thu hồi được đề nghị xuất hóa đơn).

Danh sách liên quan

Tại giao diện “Chi tiết bản ghi”, trong phần Danh sách liên quan:

  • Nhấn vào tên danh sách liên quan để điều hướng đến phần tương ứng.
  • Có thể thêm các mục mới vào danh sách liên quan hiện có bằng cách nhấn vào biểu tượng xuất hiện khi bạn di chuột qua tên Danh sách liên quan.
  • Có thể tùy chỉnh danh sách liên quan bằng cách nhấn vào biểu tượng bên cạnh mục Danh sách liên quan.

Xem hướng dẫn cách thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.

Lịch sử giao dịch

Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi đối với bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 07/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.