Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Ví dụ, bạn quan tâm tới các tiềm năng được tạo trong tuần, các nhiệm vụ đã quá hạn hoặc bạn có thể chú ý nhiều tới các cơ hội có giá trị lớn. Cách tốt nhất để xử lý tình huống này là tạo các điều kiện để lọc bản ghi trong giao diện. AMIS CRM cung cấp một vài giao diện mặc định để tất cả người dùng trong doanh nghiệp có thể sử dụng ngay.

 • Giao diện mặc định: Bạn có thể thay đổi và sắp xếp lại thứ tự các cột thông tin hiển thị trong danh sách nhưng bạn không thể thay đổi điều kiện lọc bản ghi cũng như xóa chúng.
 • Giao diện tùy chỉnh: Bạn có thể thêm mới, thay đổi, xóa giao diện tùy chỉnh được sử dụng.

Danh sách Giao diện được nhóm thành các loại như sau:

 • Yêu thích (): hiển thị lên các giao diện được bản thân người dùng đánh dấu yêu thích.
 • Chia sẻ với tôi: hiển thị các giao diện không tạo bởi bạn mà bạn có quyền sử dụng.
 • Tạo bởi tôi: hiển thị các giao diện tùy chỉnh được tạo bởi bạn.
 • Ghim giao diện mặc định (): cho phép người dùng chọn giao diện mặc định hiển thị khi đăng nhập lại của từng phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Giao diện mặc định

Đây là nhóm giao diện được xác định trước và có thể được sử dụng bởi tất cả người dùng trong tổ chức. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, có thể sửa đổi và sắp xếp thứ tự các cột thông tin hiển thị trong danh sách. Tuy nhiên, giao diện mặc định không thể bị xóa. Bạn có thể chọn xem giao diện từ trang chủ của phân hệ bằng cách nhấn vào . Một số giao diện mặc định là: Tất cả các bản ghi, Bản ghi của tôi, Bản ghi được tạo gần đây,…

Tạo giao diện tùy chỉnh

Bạn có thể xác định tiêu chí và tạo giao diện của riêng mình và các bản ghi sẽ được lọc dựa trên tiêu chí bạn thiết lập. Bạn có thể sửa đổi, xóa và sắp xếp thứ tự các cột thông tin hiển thị trong danh sách. Các giao diện tùy chỉnh được tạo bởi người dùng được liệt kê trong phần Tạo bởi tôi. Hướng dẫn thực hiện.

1. Vào phân hệ cần thiết lập giao diện (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

2. Nhấn  để hiển thị giao diện danh sách bản ghi.

3. Nhấn vào Tên giao diện, chọn Thêm giao diện. Lưu ý: Có thể nhấn  để đánh dấu là Yêu thích (nếu cần). Các giao diện được đánh dấu là yêu thích sẽ được liệt kê đầu tiên trong danh sách.

4. Khai báo các thông tin

Tên giao diện: đặt tên cho giao diện.

Thiết lập điều kiện: để lọc danh sách hiển thị của giao diện.

Chọn cột: chọn các cột sẽ được hiển thị trên giao diện bằng cách di chuột tới cột cần chọn, sau đó nhấn . Hoặc kéo thả để chọn cột thông tin từ mục Có sẵn sang Được chọn (và ngược lại). Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các cột bằng cách kéo thả tới vị trí mong muốn.

Lưu ý:

 • Chương trình mặc định chọn cột Tên (đánh dấu *) và không cho phép ẩn cột này.
 • Bạn nên chọn ít hơn 8 cột thông tin để không phải cuộn ngang khi xem danh sách.

Chia sẻ với: Xác định khả năng truy cập của người dùng để xem danh sách tùy chỉnh. Lựa chọn:

 • Mình tôi: chỉ hiển thị chế độ xem tùy chỉnh này cho riêng tôi.
 • Mọi người: tất cả người dùng được phép xem chế độ tùy chỉnh này.
 • Chọn người dùng: cho phép những người dùng được chọn xem được chế độ tùy chỉnh này.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Sửa giao diện

1. Chọn phân hệ muốn Sửa giao diện (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

2. Chọn giao diện muốn sửa.

3. Di chuột tới Tên giao diện, sau đó nhấn Sửa để tùy chỉnh lại giao diện.

Sắp xếp các cột hiển thị trên danh sách

1. Chọn phân hệ muốn Sửa giao diện (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

2. Nhấn  để hiển thị giao diện danh sách bản ghi.

3. Nhấn để thực hiện sắp xếp các cột hiển thị trên danh sách.

 • Bỏ tích các cột: Trong trường hợp ẩn cột khỏi danh sách.
 • Tích chọn các cột: Trong trường hợp muốn hiển thị các cột đó trên danh sách.
 • Nhấn và kéo cột tới vị trí mong muốn để sắp xếp thứ tự hiển thị của cột đó trên danh sách.

4. Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Cập nhật 24/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.