Gắn thẻ

Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý khách hàng Tiềm năng.

Cách thực hiện

Có 2 cách Gắn thẻ.

Cách 1: Chức năng Thẻ trên Danh sách bản ghi

Chọn bản ghi muốn Gắn thẻ (có thể chọn nhiều bản ghi để Gắn thẻ cùng lúc).

Chương trình hiển thị danh sách thẻ đã được thêm tại Quản lý thẻ, người dùng chọn thẻ cần gắn.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu người dùng tích chọn Thay thế các thẻ đã gắn với bản ghi bằng các thẻ ở trên thì chương trình sẽ bỏ các thẻ đang được gắn với các bản ghi và thay thế bằng thẻ được nhập vào bản ghi.

Cách 2: Gắn thẻ trên giao diện Chi tiết bản ghi

Trên giao diện chi tiết bản ghi, người dùng nhấn vào Thêm thẻ.

Chọn thẻ muốn gắn từ danh sách thẻ, nhấn để lưu lại thông tin thẻ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.