Tạo danh sách Email người nhận

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh gửi Email Marketing tới đúng nhóm đối tượng khách hàng nhằm chăm sóc khách hàng nhanh chóng, hiệu quả.

Cách thực hiện

Trên giao diện Email Marketing, chọn Danh sách.

Bạn có thể tìm kiếm danh sách khách hàng đã tạo từ trườc theo từ khóa và nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing.

Để tạo danh sách mới, bạn nhấn vào Thêm danh sách.

Trên giao diện Thêm danh sách, nhập Tên danh sách và Nhà cung cấp dịch vụ. Nhấn Đồng ý.

Di chuột vào Tên danh sách bạn vừa tạo, nhấn vào ,  chọn khách hàng cá nhân hoặc khách hàng tổ chức (tại đây lấy ví dụ là khách hàng tổ chức)

Tại mục Lọc khách hàng, bạn khai báo các trường thông tin như: Phân hệ, Bộ lọc, Dữ liệu. Tại mục Thiết lập điều kiện, bạn lựa chọn các điều kiện để lọc. Sau đó, nhấn Tìm kiếm.

Danh sách khách hàng sẽ được hiển thị theo điều kiện lọc ở trên. Tích chọn các khách hàng bạn muốn gửi Email. Nhấn Chọn.

Để Sửa danh sách có sẵn, di chuột tới Tên danh danh sách bạn muốn sửa. Nhấn vào biểu tượng

Trên giao diện Sửa danh sách, bạn tiến hành sửa Tên và Nhà cung cấp. Sau đó, nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 08/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.