Gửi Email

Cho phép soạn, gửi email đến khách hàng trực tiếp từ phần mềm nhằm tiết kiệm thời gian và chăm sóc khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Cách thực hiện

Chức năng gửi Email đã được tích hợp trên các phân hệ Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ (tại đây lấy ví dụ là phân hệ Tiềm năng).

Khi cần liên hệ với khách hàng trong phân hệ nào, chọn phân hệ tương ứng để thực hiện gửi Email tới khách hàng.

1. Các bước để gửi Email

Bước 1: Trên danh sách Tất cả tiềm năng, nhấn chuột vào tến khách hàng bạn muốn gửi Email.

Bước 2: Giao diên chi tiết khách hàng hiển thị, nhấn Gửi Email.

Bước 3: Nhập nội dung Email hoặc có thể chọn mẫu có sẵn. Nhấn Gửi.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn chưa muốn gửi Email tới khách hàng, bạn nhấn Đặt lịch để lựa chọn thời gian phù hợp.

2. Xem lịch sử gửi Email

Để xem lại Nhật ký gửi Email, trên giao diện Danh sách tiềm năng, bạn nhấn vào tên khách hàng muốn xem lại lịch sử gửi Email.

Tại giao diện Chi tiết khách hàng tiềm năng, trong phần Thông tin chung, bạn nhấn vào Gmail để xem lại nhật ký gửi Email.

Tại mục Gmail, bạn có thể xem lại toàn bộ Email đã gửi cho khách hàng.

Cập nhật 16/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.