Chức năng gọi điện

Cho phép gọi điện trực tiếp từ phần mềm cho Tiềm năng, Liên hệ, Cơ hội, Khách hàng nhằm tiết kiệm tối đa thời gian cho nhân viên.

Cách thực hiện

Có 2 cách để thực hiên cuộc gọi cho khách hàng:

Cách 1: Gọi điện cho khách hàng trên màn hình danh sách Khách hàng

Chức năng gọi điện đã được tích hợp trên các phân hệ Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội. Khi cần liên hệ với khách hàng trong phân hệ nào, chọn phân hệ tương ứng để thực hiện cuộc gọi với khách hàng.

Sau đó, tại cột điện thoại, nhấn vào số điện thoại khách hàng cần liên hệ.

Chọn tổng đài đã được thiết lập trước đó (Nếu chưa thiết lập tổng đài, xem chi tiết tại đây)

Nhấn biểu tượng để bắt đầu liên hệ với khách hàng.

Khi liên hệ với khách hàng, màn hình hiển thị thông tin cuộc gọi hiện lên. Tại phần mô tả, bạn có thể nhập những thông tin thu thập được thêm từ khách hàng.

Cách 2: Gọi điện trên màn hình chi tiết khách hàng

Nhấn vào Tên Khách hàng bạn muốn liên hệ. Khi đó, màn hình chi tiết khách hàng hiện ra, nhấn Gọi điện.

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như ở cách 1.

Xem lại nhật ký cuộc gọi

Nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ. Trên danh sách bản ghi, chọn phân hệ Hoạt động:

Trên danh sách Tất cả nhiệm vụ, tại cột phía bên phải, bạn có thể lọc các hoạt động theo những điều kiện có sẵn.

Để xem lại lịch sử cuộc gọi, tại cột Tên hoạt động bạn nhấn vào hoạt động muốn xem lại nhật ký cuộc gọi.

Tại cột Tất cả hoạt động, bạn nhấn vào ô Cuộc gọi để xem lại nhật ký cuộc gọi.

 

Cập nhật 16/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.