1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Thiết lập
  4. Marketing
  5. Thiết lập tổng đài điện thoại

Thiết lập tổng đài điện thoại

Cho phép người dùng kết nối với các tổng đài Stringee, CMC để có thể gọi điện trực tiếp từ phần mềm tới khách hàng.

Cách thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

Tại mục Marketing, chọn Tổng đài điện thoại.

Trên giao diện Thiết lập Tổng đài điện thoại,  bạn lựa chọn tổng đài muốn kết nối.(tại đây lấy ví dụ là Tổng đài Stringee)

Lưu ý: Trước khi tiến hành thiết lập Tổng đài điện thoại, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ (Stringee. CMC) để đăng ký sử dụng. Sau khi đăng ký thành công, nhà cung cấp sẽ gửi cho bạn các thông tin sau: Tài khoản (App ID) và Mật khẩu (Secret Key) để thiết lập thông tin tài khoản.

Tại mục Thông tin tài khoản,  nhập App ID và Secret Key do Tổng đài gửi tới, nhấn Cất để hoàn thành.

Sau khi khai báo xong thông tin tài khoản, bạn cần Tạo máy lẻ để gán số máy lẻ cho nhân viên.

Lưu ý: Nhân viên được gán số máy lẻ nào sẽ sử dụng đầu số đó liên hệ với khách hàng.

Khi khách hàng liên hệ tới đầu số nào, nhân viên được gán đầu số đó sẽ nhận được cuộc gọi.

Trường hợp 1: Doanh nghiệp đã đăng ký số máy lẻ

Trên giao diện Tạo máy lẻ, bạn tích vào Tạo máy lẻ mới.

Lựa chọn đầu số máy lẻ đã đăng ký và nhân viên được gán số máy lẻ. Sau đó nhấn Tạo/gắn máy lẻ.

Lưu ý: Từ 2 nhân viên trở lên vẫn có thể sử dụng cùng 1 số máy lẻ.

Khi khách hàng liên hệ tới số máy lẻ đó, chỉ có 1 nhân viên có thể nhận cuộc gọi.

Chỉ có duy nhất 1 nhân viên có thể dùng 1 số máy lẻ để liên hệ tới khách hàng trong 1 khoảng thời gian.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp chưa đăng ký số máy lẻ

Trên giao diện Tạo máy lẻ, bạn chọn mục Nhập số máy lẻ.

Khai báo thông tin tài khoản (AccountSID), Mật khẩu (AccountKey) do dịch vụ tổng đài cung cấp và lựa chọn nhân viên được gán số máy lẻ. Nhấn Tạo/gán máy lẻ.

Sau khi Nhập số máy lẻ xong, thông tin tài khoản số máy lẻ sẽ hiển thị tại mục Danh sách tài khoản.

Cập nhật 07/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.